کنسرت بابک جهانبخش

کنسرت بابک جهانبخش
بخش فعالیت

تیزر تبلیغاتی

مکان انجام

منچستر – انگلستان

کارفرما

ترانه رویال

سال انجام پروژه

2015