رادیو آوا

24/06/2019

رادیو آوا
بخش فعالیت

طراحی لوگو / طراحی گرافیک / مشاوره / تیزر / طراحی وب سایت

مکان انجام

ایران – انگلستان

کارفرما

رادیو اینترنتی آوا

سال انجام پروژه

2014~2019