کنسرت سندی

کنسرت سندی
بخش فعالیت

تیزر تبلیغاتی

مکان انجام

پوکت – تایلند

کارفرما

اسمارت مدیا

سال انجام پروژه

2015