کنسرت شادمهر عقیلی

کنسرت شادمهر عقیلی
بخش فعالیت

تیزر تبلیغاتی

مکان انجام

گلاسگو – انگلستان

کارفرما

اسمارت مدیا

سال انجام پروژه

2015