تی‌ام‌بکس

تی‌ام‌بکس
بخش فعالیت

تیزر تبلیغاتی

مکان انجام

زوریخ – سوئیس

کارفرما

اسمارت مدیا

سال انجام پروژه

2015